Τηλεφωνική Επικοινωνία
Κέντρο βλαβών
τηλ : 24630 41497
τηλ : 2463041427
Κάθε μέρα από 7:00πμ εώς 22:00μμ
Τηλέφωνα γραφείων
τηλ : 23860 23125
Fax : 23860 20065
Δευτ. εώς Παρ. 8:00πμ εώς 15:00μμ
e-mail : detepa@detepa.gr

           

Ενημέρωση δημοτών για παρέμβαση του Δημάρχου Αμυνταίου προς τη ΔΕΗ ΑΕ / ΑΗΣ λόγω παρατεταμένης διακοπής της λειτουργίας του