Τηλεφωνική Επικοινωνία
Κέντρο βλαβών
τηλ : 24630 41497
τηλ : 2463041427
Κάθε μέρα από 7:00πμ εώς 22:00μμ
Τηλέφωνα γραφείων
τηλ : 23860 23125
Fax : 23860 20065
Δευτ. εώς Παρ. 8:00πμ εώς 15:00μμ
e-mail : detepa@detepa.gr

           

Χρήσιμα Έντυπα

1. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ) ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΤΥΟ Τ/Θ.
Download

2. ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Τ/Θ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΤΥΟ. Download

3. ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ). Download

4. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Download

5. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ. Download

6. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Download

7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ. Download