ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΤΕΠΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ “BioFoss”


ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΤΕΠΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ “BioFoss”

Η ΔΕΤΕΠΑ με την ένταξή της για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA Ελλάδα – Π.Γ.Δ.Μ. 2007-2013, ανέλαβε την υλοποίηση του έργου ΒioFoss, «Προστασία του Περιβάλλοντος με την προώθηση χρήσης βιομάζας για την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων στην συμπαραγωγή ενέργειας», (“Protection of the environment through the promotion of biomass for substitution of fossil fuels in heating and power generation»):

www.facebook.com/biofossproject

Αρχική

Ο εγκεκριμένος συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης είναι 501.902,00€, εκ’ των οποίων 318.400,00€ για τους Έλληνες εταίρους (ΔΕΤΕΠΑ – ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας) και 183.502,00€ για 1 από 2 τον Δήμο Bitola.
To ποσό που αντιστοιχεί στη ΔΕΤΕΠΑ είναι 234.900,00€.

H ΔΕΤΕΠΑ μέσω του προγράμματος θα εκπονήσει μια σημαντική μελέτη σχετικά με την εγκατάσταση συστήματος παραγωγής θερμικής ενέργειας με βιομάζα, καθώς και θα εγκαταστήσει μια μικρή πιλοτική μονάδα στα σχολεία του Λεχόβου.