Οικονομικά Στοιχεία

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

Η Τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης συνίσταται σε 2 άξονες:

 

  1. Τον καθορισμό του τέλους σύνδεσης του καταναλωτή. Το τέλος σύνδεσης είναι συνάρτηση του μεγέθους του Θ/Υ που εγκαθίσταται στην οικία του καταναλωτή και του όγκου του υπό σύνδεση οικήματος.

Το τέλος σύνδεσης εξοφλείται εφάπαξ, είτε μετρητοίς με έκπτωση 5%, είτε σε 8 άτοκες δόσεις με σύναψη διακανονισμού με την επιχείρηση.

 

  1. Τον καθορισμό της καταναλισκόμενης θερμικής μονάδας (Mwh), η οποία καταγράφεται από τους θερμιδομετρητές των καταναλωτών. Η τιμή της θερμικής μονάδας είναι 46  €/Mwh (με ΦΠΑ 13%), και είναι σταθερή από το 2009.

 

Με τιμή πετρελαίου 0,85€/λίτρο, μια

μέση οικία χρειάζεται περίπου 3.000€.

Το αντίστοιχο κόστος με την Τ/Θ είναι 1.250€

Η εξοικονόμηση είναι της τάξεως του 60%

 

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΑ ΕΞΟΦΛΟΥΝ ΕΓΚΑΙΡΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥΣ Η ΝΑ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ.

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΔΕΤΕΠΑ ΔΕΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥΘΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Ν.Π.Ι.Δ) ΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Πληροφορίες για την εξόφληση λογαριασμών

Μέχρι την λήξη προθεσμίας πληρωμής οι λογαριασμοί μπορούν να εξοφλούνται στις παρακάτω τράπεζες και στα ΕΛΤΑ. Οι λογαριασμοί κατανάλωσης της τηλεθέρμανσης, μπορούν να εξοφλούνται μέσω τραπεζών ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ του αντίστοιχου ποσού στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΔΕΤΕΠΑ, οι οποίοι αναγράφονται στους λογαριασμούς, και είναι γνωστοί σε όλα τα τραπεζικά καταστήματα της περιοχής μας. Έτσι υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης λογαριασμών ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ. Σαν ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ κατάθεσης θα συμπληρώνεται ο αριθμός του λογαριασμού.

ALPHA BANK: GR0301408020802002001002070

  • : GR8601103100000031054025817
  • : GR5501712420006242040030994

Μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής η εξόφληση γίνεται μόνο στο ταμείο της ΔΕΤΕΠΑ. Η εκπρόθεσμη εξόφληση του λογαριασμού συνεπάγεται την επιβάρυνσή με τόκους υπερημερίας. Η μη έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών συνεπάγεται την διακοπή παροχών χωρίς άλλη ειδοποίηση.

 

 

 

 

Β. Στοιχεια ΣΥΝΕΔΕΣΕΩΝ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

  1. Εξέλιξη κατασκευής παροχών – συνδέσεων

oik1

2.Γράφημα εξέλιξης κατασκευής παροχών

oik2

 

 

 

 

 

 

 

Γ. ΚΥΚΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΓΟΡΑ-ΠΩΛΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. Εξέλιξη κύκλου εργασιών

oik3

2. Λογαριασμοί αποτελεσμάτων Χρήσης

oik4

3.Ενεργητικό – Παθητικό χρήσεως 2014

oik5

 

 

 

4.Χρονολογική εξέλιξη επενδύσεων (Τεχνικών έργων)

oik6

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
1997 -1998 Σύσταση επιχείρησης ως νομικό πρόσωπο

Υπογραφή Σύμβασης πλαισίου με τη ΔΕΗ ΑΕ για παροχή θερμικής ενέργειας

Υπογραφή πρακτικού προσωρινού τιμολογίου πώλησης ενέργειας

Υποβολή πρότασης για την υπαγωγή της επένδυση στον Αναπτυξιακό Νόμο 1892/90

1999-2002  Μελέτη όλων των έργων της Α’ Φάσης από την ΑΝΚΟ ΑΕ

Κατασκευή μετασκευών στον ΑΗΣ Αμυνταίου ισχύος 25 Μw

Κατασκευή κεντρικού αγωγού μεταφοράς Τηλεθέρμανσης

Κατασκευή κεντρικού αντλιοστασίου πλησίον του ΑΗΣ

Έναρξη κατασκευής δικτύων διανομής καταναλωτών & παροχών

10 εκ €
2003-2006 Ολοκλήρωση Α’ φάσης δικτύων διανομής καταναλωτών και παροχών σε Αμύνταιο – Φιλώτα – Λεβαία (κατασκευή 860 παροχών)

Προμήθεια Θερμικών Υποσταθμών Καταναλωτών (1065 τεμ)

Σύναψη δανείων με Τ.Π.& Δ. και Εμπορική Τράπεζα ύψους 4,7 εκ,  & εκχώρηση αποπληρωμής τοκοχρεωλύσιων (0,5 εκ €) στο ΕΑΠ

Έναρξη λειτουργίας της Τηλεθέρμανσης (2005)

5 εκ €
2007-2010 Μελέτη έργου Επέκτασης δικτύων διανομής καταναλωτών (420 παροχές)

Ένταξη του έργου επέκτασης των δικτύων διανομής καταναλωτών στο Interreg – 3ο KΠΣ

Κατασκευή του έργου επέκτασης δικτύων διανομής και παροχών

Προμήθεια Θερμικών Υποσταθμών (Θ/Υ) (330 ΤΕΜ)

Μελέτη έργου Επέκτασης εγκαταστάσεων & δικτύων διανομής

Υποβολή χρηματοδότησης έργων επέκτασης των εγκαταστάσεων & δικτύων στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. – ΕΣΠΑ

3 εκ €
2011-2013 Μελέτη κατασκευής παροχών στο υφιστάμενο δίκτυο & μικροεπέκτασης του δικτύου διανομής (50 παροχές)

Κατασκευή έργου παροχών στο υφιστάμενο δίκτυο & μικροεπέκτασης του δικτύου διανομής

Εγκατάσταση πιλοτικού συστήματος Τηλεμετρίας στις εργατικές κατοικίες Αμυνταίου

Προετοιμασία τευχών δημοπράτησης & δικτύων

Έναρξη κατασκευής των έργων επέκτασης των εγκαταστάσεων & δικτύων (2014)

0,1 εκ €
2014-2015 Υπό εξέλιξη η υλοποίηση έργων Επέκτασης δικτύων διανομής καταναλωτών, αύξησης της ισχύος της Τ/Θ από 25 Mw σε 34 Mw με την κατασκευή 2 θερμοδοχείων, υποσταθμού στο Φιλώτα, αναβάθμιση κεντρικού αντλιοστασίου, προμήθεια και τοποθέτηση Θ/Υ καταναλωτών Εκτιμώμενο κόστος:

 

8,0 εκ €

 

 

 

5.Χρονολογική εξέλιξη Μελετών

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
1997 -1998 0
1999-2002 Εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας για το έργο της Τηλεθέρμανσης Αμυνταίου από την ΑΝΚΟ ΑΕ

Μελέτη όλων των έργων της Α’ Φάσης από την ΑΝΚΟ ΑΕ

Έκδοση όλων των αδειοδοτήσεων για την κατασκευή των έργων επέκτασης εγκαταστάσεων & δικτύων διανομής από την ΑΝΚΟ ΑΕ

700.000 €
2003-2005 Ολοκλήρωση Μελετών από την ΑΝΚΟ ΑΕ

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου από την ΑΝΚΟ ΑΕ

280.000 €
2008-2009  Μελέτη έργου Επέκτασης εγκαταστάσεων & και υποστήριξη για τη μελέτη των δικτύων διανομής

Χρηματοοικονομική ανάλυση έργων επέκτασης εγκαταστάσεων & δικτύων διανομής

Έκδοση αδειοδοτήσεων για την κατασκευή των έργων επέκτασης εγκαταστάσεων & δικτύων διανομής

200.000 €
2014-2015 Ενεργειακός και τεχνικός προσδιορισμός εγκατάστασης βιομάζας στην Τηλεθέρμανση Περιοχής Αμυνταίου – σύμπραξη μελετητικών εταιρειών

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου από την ΑΝΚΟ ΑΕ

250.000 €
oik7

 

6.Αγορά – πώληση θερμικής ενέργειας

ΕΤΟΣ

Ενέργεια από ΑΗΣ (MWH)

Πωλούμενη ενέργεια (MWH)

Τιμή Mwh (προ ΦΠΑ)

2005

7.819,16

6.136,84

35,00

2006

30.504,63

28.250,37

35,00

2007

26.029,79

24.423,86

35,00

2008

30.442,15

27.680,05

37,45

2009

30.074,30

27.352,39

37,45

2010

32.930,46

29.427,67

41,26

2011

40.960,00

37.132,83

41,26

2012

45.495,43

42.337,09

41,26

2013

37.032,11

32.839,00

41,26

2014

39.011,44

33.192,08

41,26

2015

42.731,12

38.204,88

41,26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oik9