Η έκδοση του τελευταίου λογαριασμού της Τηλεθέρμανσης θα ξεκινήσει από σήμερα, καθώς αναμέναμε την ψήφιση του νομοσχεδίου, βάσει του οποίου η τηλεθέρμανση υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%, ώστε να επωφεληθούν άμεσα οι καταναλωτές μας, από την τρέχουσα περίοδο, μείωσης κατά 7 ποσοστιαίων μονάδων στο λογαριασμό τους. Εφεξής λοιπόν οι λογαριασμοί της Τηλεθέρμανσης θα εκδίδονται με