ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ Τ/Θ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ Τ/Θ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

Ανακοινώνεται ότι λόγω βλάβης (διαρροής) του δικτύου έχει πραγματοποιηθεί διακοπή της Τηλεθέρμανσης επί των οδών: Βιτσίου, Φιλελλήνων, Γράμμου, Καραολή, Κύπρου. 
Στον επισυναπτόμενο χάρτη, οι οδοί στις οποίες έγινε διακοπή είναι γραμμισκιασμένοι με κόκκινο. 
Η βλάβη αναμένεται να αποκατασταθεί εντός της ημέρας. 
Ζητούμε συγγνώμη από τους καταναλωτές μας για την όλη αναστάτωση.
Θα υπάρξει νέα ανακοίνωση μετά την αποκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία των εν’ λόγω τμημάτων.

456