ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Ενημερώνουμε τους καταναλωτές μας ότι, ο ΑΗΣ Αμυνταίου ολοκλήρωσε την εκκίνηση της άλλης μονάδας, ώστε να καταστεί εφικτό να λειτουργήσει η Τηλεθέρμανση, και ξεκίνησε την αποστολή θερμότητας προς το δίκτυο της τηλεθέρμανσής. Τις επόμενες ώρες λοιπόν η θερμοκρασία θα αυξάνεται σταδιακά ώστε να ομαλοποιηθεί η λειτουργία μας.

Λυπόμαστε για την όλη αναστάτωση, αλλά δυστυχώς οι διακοπές λειτουργίας του σταθμού της ΔΕΗ δεν μπορούν να αποφευκτούν, και δεν υφίσταται άλλη εναλλακτική λύση για τη λειτουργία της Τηλεθέρμανσής η οποία αποτελεί παράγωγο προϊόν των μονάδων του ΑΗΣ Αμυνταίου.