Ένταξη του ΑΗΣ Αμυνταίου σε λειτουργία – επανεκκίνηση της Τηλεθέρμανσης

Ο ΑΗΣ Αμύνταιου εντάχθηκε ξανά σε λειτουργία. Ξεκίνησε και η αποστολή θερμότητας προς την Τηλεθέρμανση.