Αποκατάσταση λειτουργίας ΑΗΣ – Τηλεθέρμανσης

O AHΣ εντάχθηκε ξανά σε κανονική λειτουργία και μόλις ξεκίνησε η Τηλεθέρμανση.

Τις επόμενες ώρες θα κανονικοποιηθεί η λειτουργία μας.