Ενημέρωση δημοτών για παρέμβαση του Δημάρχου Αμυνταίου προς τη ΔΕΗ ΑΕ / ΑΗΣ λόγω παρατεταμένης διακοπής της λειτουργίας του