Νέα βλάβη στον ΑΗΣ Αμυνταίου. Τέθηκε πάλι εκτός λειτουργίας.

Νέα βλάβη στον ΑΗΣ Αμυνταίου. Τέθηκε πάλι εκτός λειτουργίας. Αναμένουμε νεότερα από το σταθμό.