Επανέναρξη Τηλεθέρμανσης

Η ΔΕΗ/ΑΗΣ Αμυνταίου ξεκίνησε να μας δίνει θέρμανση. Η θερμοκρασία θα αυξάνεται σταδιακά τις επόμενες ώρες.