Αποκατάσταση λειτουργίας ΑΗΣ Αμυνταίου – Τηλεθέρμανσης

Ο ΑΗΣ ενταχθηκε σε κανονική λειτουργία από χθες το βράδυ.
Η λειτουργία της Τηλεθέρμανσης αποκατασταθηκε.