Ενημέρωση για την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΤΕΠΑ ενόψει της έναρξης λειτουργίας των μονάδων βιομάζας

Η ΔΕΤΕΠΑ, δεδομένης της επικείμενης απόσυρσης των μονάδων του ΑΗΣ Αμυνταίου, η οποία θα λάβει χώρα το πρώτο εξάμηνο του 2020, βρίσκεταιεν’ μέσω της κατασκευής 2 μονάδων παραγωγής Θερμικής ενέργειας ισχύος 30 Mw, με μικτή καύση βιομάζας. Το εγχείρημα συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ κατά 53% περίπου, τα υπόλοιπα κεφάλαια θα καλυφθούν από δανεισμό της ΔΕΤΕΠΑ και τον τοπικό πόρο, και θα τεθεί σε λειτουργία το 2020.

Για τη λειτουργία των νέων μονάδων βιομάζας το 2020, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προμήθεια των απαραίτητων καυσίμων στις αρχές του νέου έτους. Το κόστος της προμήθειας της απαιτούμενης πρώτης ύλης (βιομάζας) σε σχέση με το κόστος προμήθειας έτοιμης θερμικής ενέργειας από τη ΔΕΗ ΑΕ, είναι σαφώς μεγαλύτερο. Η υφιστάμενη τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης έχει διαμορφωθεί με βάσει το κόστος αγοράς θερμότητας από τη ΔΕΗ ΑΕ.  Για την κάλυψη του επιπλέον κόστους που προκύπτει με τη λειτουργία των μονάδων βιομάζας απαιτείται αναπροσαρμογή της τιμή θερμικής μονάδας, η οποία πρέπει να διαμορφωθεί τουλάχιστον στα 53,64 €/Μwh από τα 41,26 €/ Μwh, βάσει των οικονομοτεχνικών μελετών που έχουν διεξαχθεί, καθώς και ως απόρροια των όρων της σύμβασης παροχής τοκοχρεωλυτικού δανείου για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής.

Η συγκεκριμένη αύξηση είναι επιβεβλημένη εξαιτίας του νέων λειτουργικών συνθηκών που διαμορφώνονται με την απόσυρση των μονάδων του ΑΗΣ Αμυνταίου, και αποτελεί μονόδρομο για την διασφάλιση της λειτουργίας της Τηλεθέρμανσης στο Δήμο μας. Παράλληλα βρισκόμαστε σε μια συνεχή διαδικασία ωρίμανσης πράξεων και δράσεων με σκοπό να μειώσουμε στο άμεσο μέλλον το αυξημένο κόστος λειτουργίας που προκύπτει, με την ενσωμάτωση εναλλακτικών καυσίμων στο μίγμα καύσεως των μονάδων μας (δευτερογενή καύσιμα τύπου SRF από το εργοστάσιο της ΔΙΑΔΥΜΑ) καθώς και μέσω της διασύνδεσης της Τηλεθέρμανσης με τον αγωγό που θα τροφοδοτήσει την Τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας από την νέα μονάδα της ΔΕΗ – Πτολεμαΐδα 5.

Με την προτεινόμενη αναπροσαρμογή, με τιμή πώλησης πετρελαίου 1 €/λίτρο,το κόστος με τηλεθέρμανση παραμένει 53% φθηνότερο από αυτό του πετρελαίου.

Η Τηλεθέρμανση παραμένει ο φθηνότερος τρόπος θέρμανσης καθώς:

Μια μέση οικία των 100 τμ καταναλώνει περίπου 20 Mwh/ έτος-        

Mε την Τηλεθέρμανση πλήρωνε έως τώρα: 875€/έτος-       

 Με την αναπροσαρμογή θα πληρώνει: 1.130€/έτος-        

Με το πετρέλαιο θα πλήρωνε: 2.600€/έτος (μια 1 Mwh αντιστοιχεί σε 130 λιτρα πετρελαίου, με 1 €/ λίτρο)-       

Με υγραέριο θα πλήρωνε: 2.300€/έτος (μια 1 Mwh αντιστοιχεί σε 193 λιτρα υγραερίου, με 0,60 €/ λίτρο)-        

Με πελλετ θα πλήρωνε: 1.540 €/έτος (μια 1 Mwh αντιστοιχεί σε 250 κιλά πέλλετ, με 300€/ τόνο)-        

Με το καυσόξυλα θα πληρώνει: 1.230€/έτος (μια 1 Mwh αντιστοιχεί σε 410 κιλά ξύλου, με 90 €/ κυβικό) 

Η απόφαση του ΔΣ της ΔΕΤΕΠΑ για την αναγκαία αναπροσαρμογή του τιμολογίου της επιχείρησης, λήφθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ, ενώ είχε προηγηθεί επισταμένη ενημέρωση προς όλους τους επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων, δεδομένης της σοβαρότητας του θέματος. Η έγκριση της αποφάσεως από το Δημοτικό Συμβούλιο, έλαβε χώρα με ευρεία πλειοψηφία, καθώς δεν υπήρξε εναλλακτική αντιπρόταση.