ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

H ΔΕΤΕΠΑ, από την περίοδο 2016-2017 εκδίδει μόνο εκκαθαριστικούς λογαριασμούς, 6 ανά περίοδο.

Εφεξής οι μήνες Μάρτιος και Απρίλιος θα εκδίδονται από κοινού μετά το πέρας της λειτουργίας. Έτσι θα εκδίδονται συνολικά 5 εκκαθαριστικοί λογαριασμοί κάθε περίοδο, ως εξής: