«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 30 MW ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ,
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023» συνολικού ενεργειακού περιεχομένου 28.200,00MWh

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ