Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια λιγνίτη για τη λειτουργία
των μονάδων θερμικής ισχύος 30 MW της Τηλεθέρμανσης Αμυνταίου
συνολικού ενεργειακού περιεχομένου 30.703,20MWh»

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την πλήρη πρόσκληση της προμήθειας