Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας “ΔΥΟ (2) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.”

Η ΔΕΤΕΠΑ θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού με σκοπό την προμήθεια δύο (2) ελαφριών φορτηγών κλειστού τύπου (τύπου van) για τις ανάγκες της επιχείρησης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 42.160,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 34.000,00€,  ΦΠΑ: 8.160,00€). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΤΕΠΑ, οδός Γρ. Νικολαΐδη 2, την Τετάρτη 23/05/2018 και ώρα 10:00 π.μ, (καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, συμπεριλαμβανόμενων ΟΛΩΝ των εντύπων για το διαγωνισμό βρίσκεται ΕΔΩ