ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΠ (ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Κατά την χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίστηκε ομόφωνα η χρηματοδότηση του έργου των μονάδων παραγωγής θερμικής ενέργειας της ΔΕΤΕΠΑ, προϋπολογισμού 12,5 εκ. €, με το ποσό του 1,5 εκ. € από τα αναλογούντα κονδύλια του τοπικού πόρου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας, όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου τα οποία ομόφωνα στήριξαν την χρηματοδότηση του έργου μας, και ιδιαίτερα τον Αντιπεριφερειάρχη της Φλώρινας κο Μπίρο Στέφανο για την αμέριστη στήριξη και συμπαράστασή του στην υλοποίηση του έργου μας, ο οποίος εισηγήθηκε προς το Περιφερειακό Συμβούλιο την χρηματοδότηση του έργου με το ποσό του 1,5 εκ. €  από τα ποσά που δικαιούται από τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης η ΠΕ Φλώρινας, καθώς και για τη συνεχή και έμπρακτη υποστήριξή του προς την Τηλεθέρμανση του Αμυνταίου. Αντίστοιχα ο Δήμος Αμυνταίου το προηγούμενο διάστημα αποφάσισε τη διάθεση ποσών συνολικού ύψους περίπου 2,0 εκ. € προς τη ΔΕΤΕΠΑ, από τα αντίστοιχα κονδύλια που δικαιούται ο Δήμος Αμυνταίου από τον Τοπικό πόρο, με σκοπό την ταμειακή ενίσχυση της ΔΕΤΕΠΑ.

Με την κατασκευή του πολύ σημαντικού αυτού έργου για την περιοχή μας, το οποίο ωριμάσαμε εκ’ του μηδενός από το 2015, εξασφαλίσαμε τη βασική  χρηματοδότησή του από το ΕΣΠΑ, και βρίσκεται σε διαδικασία ανάθεσης, θα έχουμε την δυνατότητα να στηρίξουμε τη λειτουργία της Τηλεθέρμανσης σε περιπτώσεις που δεν είναι διαθέσιμη η μονάδα του ΑΗΣ Αμυνταίου, και να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του έργου της Τηλεθέρμανσης.