Υπο-λειτουργία Τηλεθέρμανσης

Η θερμοκρασία της Τηλεθέρμανσης είναι χαμηλή, καθώς ο ΑΗΣ Αμυνταίου λειτουργεί σε χαμηλό φορτίο. Το απόγευμα θα δοθεί Τηλεθέρμανση από την άλλη μονάδα και θα υπάρξει πλήρης λειτουργία.